DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV SEMIČ

ALENKA MUŠIČ

Med slikarskimi amaterji, samouki, ljubiteljskimi likovniki, ali kakorkoli jih poimenujemo, le redko srečamo ustvarjalca, ki bi povsem spontano in neobremenjeno izpovedal svoje likovne vizije.

Navadno so tovrstni likovniki obremenjeni z vzori profesionalnih umetnikov ali z lastnim nekritičnim mimetičnim odslikavanjem danih krajin, tihožitij, figur, portretov in podobno, kar dostikrat vodi v nekritično podobarstvo na eni in ceneni kič na drugi strani. Dušan Lipovec, žal že pokojni akademski slikar in likovni kritik je v devetdesetih letih ob eni njenih prvih razstav v Črnomlju zapisal, da za ustvarjalko Alenko Mušič tega nikakor ne bi mogli trditi, saj je kljub zgolj ljubiteljskemu ukvarjanju s slikarstvom, v svojem likovnem snovanju vzpostavila mestoma lasten prepoznaven slog in izpostavila nekatere likovne elemente in značilnosti, ki so lahko avtorsko prepoznavne.

Alenka Mušič je ustvarjalka, ki doživlja svoj likovni svet spontano in ga kot takega likovno izraža, kot fantazijske krajine ali pa na svojski način povezuje realne in irealne likovne prvine, ki s lahko iluzionarni prostori sanjskega sveta. Svoje slike realizira predvsem v tehniki olja, akrila, akvarela ali pastela, v katere vnaša tudi grafizme v obliki risarskih kontur. Simbolne podobe notranjega »jaza« so v slikarsko govorico preneseni podzavestni spomini, doživljanja in sanjarjenja. Opazimo poigravanje s formo in obliko, ki prehaja včasih v ornamentiko in dekorativnost, drugič pa zopet v spontano igro slikarskih naključij, ki prehaja v fantazijski svet sanjskih in imaginarnih elementov s pridihom ezoteričnih poglabljanj. Dostikrat se v slikarstvu Alenke Mušič pojavljajo realistične podobe živali, verjetno kot simbolna bitja z jasno spoznavno sporočilnostjo. Kadar slikarka poustvarja krajinske podobe v realistični maniri, so tudi te rahlo fantazijsko naglašene v močno kontrastnih barvah, ki jih dosega v tehniki pastela. Alenkina dela prepoznamo predvsem po njenih predstavitvah krajine, ki so slikovite in barvno skladno uglašene. Slikarka je uspela izoblikovati tudi dokaj svojski razpoloženjski izraz. Alenka Mušič doživlja svet okoli sebe zelo tankočutno, subtilno in osebno. Že od malega se posveča slikarstvu, kar je na ljubljanski Šoli za oblikovanje z usmerjenim šolanjem tudi nadgradila. Je članica Društva likovnih ustvarjalcev Semič že od samega začetka. DLU Semič deluje v Semiču že 20 let. Bila je tudi članica KUD Artoteka Bela krajina. Razstavljala je okviru obeh društev, se udeleževala kolonij in extemporov. S svojimi deli je sodelovala na številnih skupinskih razstavah, pripravila pa je že 30 samostojnih razstav. Prva njena razstava je bila v Črnomlju, kasneje pa je razstavljala še v Črnomlju, Semiču, Dolenjskih Toplicah, Novem mestu, Radovljici, Ljubljani, Mariboru, pa tudi v Ameriki, v Hamiltonu in danes v Semiču.

Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Avtorica: Alenka Mušič
Nazaj na stran Na vrh